Qiymətlərin şurası

Qiymətlərin şurası backend

Novator.az Tarif (qiymət) Şurası barədə arayışı təqdim edir.

Əsasnaməsi prezidentin 26 dekabr 2005-ci il fərmanı ilə təsdiqlənən Tarif Şurası dövlət tənzimlənməsi tətbiq edilən qiymətlərə (tariflərə), xidmət haqlarına, yığımlara məsul kollegial icra hakimiyyəti orqanıdır. İqtisadiyyat nazirinin sədrlik etdiyi qurumda Maliyyə, Ədliyyə, Energetika, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar, Kənd Təsərrüfatı, Səhiyyə, Təhsil, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirliklərinin, Dövlət Gömrük, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura komitələrinin yüksək rəsmiləri təmsil olunur.

Şuranın dövlət tənzimlənməsinə aid edilmiş qiymətlərin tənzimlənməsi; qanunvericiliyin pozulması yolu ilə təyin edilmiş qiymətlərin tətbiqinin dayandırılması haqqında qərar qəbul etmək; tənzimlənən qiymətlərə əsaslı təsir göstərən xərclərin azaldılmasına dair təkliflər vermək; ayrı-ayrı istehlakçı qruplar, müəssisə və təşkilatlar, investorlar üçün qiymətlər üzrə güzəştlərin verilməsinə, habelə limit və normaların müəyyənləşdirilməsinə dair təkliflər hazırlamaq kimi vəzifələri var.

Öz vəzifələrini həyata keçirmək üçün Tarif Şurasına dövlət orqanlarından, mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq müəssisə və təşkilatlardan şuranın səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərlə bağlı zəruri sənədlər və məlumatlar almaq; şuranın qərarlarının yerinə yetirilməsinin monitorinqini aparmaq və mənfi halların aradan qaldırılması üzrə zəruri tədbirlər həyata keçirmək; şuranın qərarının dayandırılması, onun müddətinin uzadılması üzrə qərar qəbul etmək kimi hüquqlar verilib.

Şuranın gündəliyinə daxil edilmiş sənədlər adi hallarda 5 gün, təcili olduqda isə 2 gün müddətində üzvlərə təqdim olunmalı və məsələyə iclasda baxılmalıdır. İclaslar azı 8 nəfər iştirak etdikdə baş tutmuş sayılır, səsvermə açıq şəkildə keçirilir, qərarlar sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Səslər bərabər olduqda sədrin səsi həlledicidir.

2005-ci ildə Tarif Şurası yaradılanda qurumun Katibliyinin işçiləri dövlət qulluqçusu sayılıb, işçilərin say həddi 33 vahid müəyyən edilib. Prezidentin 14 yanvar 2019-cu il fərmanı Tarif Şurasının Katibliyinin ləğvini və onun fəaliyyətinin ictimai əsaslarla həyata keçirilməklə yenidən qurulmasını nəzərdə tutub.